skip to Main Content

Algemene informatie

ENDODONTOLOGIE

Iedere tand of kies heeft één of meerdere (wortel)kanalen. Tandartsen noemen dit de pulpa. De pulpa is levend weefsel en bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Aan de pulpa kunnen ziekten ontstaan, bijvoorbeeld ontstekingen. Dit kan problemen veroorzaken voor de tand of kies, maar ook voor het kaakbot.

Het stellen van de diagnose, het voorkomen én behandelen van deze ziekten noemen we endodontologie, een apart onderdeel binnen de tandheelkunde. Een tandarts-endodontoloog heeft zich gespecialiseerd in endodontische behandelingen. Na de studie tandheelkunde heeft hij hiervoor een extra opleiding van drie jaar gevolgd welke leidt tot een officiële erkenning als tandarts-endodontoloog. Tandarts-endodontoloog Richard Hakse van Endopraktijk Hakse is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Deze erkenning wordt elke vijf jaar getoetst door middel van een intercollegiale visitatie en staat onder controle van een commissie die de kwaliteitsstandaard bewaakt.

ENDOPRAKTIJK OIRSCHOT

De praktijk is onderdeel van Tandartsenpraktijk Hakse-De Groot in Oirschot. Deze praktijk beschikt over de modernste en meest geavanceerde apparatuur voor endodontische behandelingen.

In de praktijk is Richard Hakse als tandarts-endodontoloog werkzaam. Hij werkt sinds 2014 vier dagen per week in de praktijk als endodontoloog; op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is hij op de dinsdagen universitair docent bij de opleiding tandheelkunde aan de Acta te Amsterdam. Tevens is hij ook gastdocent op de Universitieit van Leuven. In 1991 is Richard als tandarts afgestudeerd in Groningen en later als endodontoloog in Leuven.

KLANTTEVREDENHEID

Koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkundeDe tandarts-endodontoloog is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging waar de meeste tandartsen bij zijn aangesloten.

Tandarts/Endodontoloog R. Hakse

Tandarts-Endodontoloog Richard Hakse

Back To Top