skip to Main Content

Verwijzing

Graag willen wij u informeren over de bestaande verwijsmogelijkheid voor endodontologie. De verwijzing vindt plaats conform de KNMT richtlijnen voor horizontale verwijzingen. Dit betekent dat de verwijzend tandarts coördinator van de behandelingsplanning is en blijft.

Een goede samenwerking tussen verwijzer, endodontoloog en patiënt valt of staat met een duidelijke communicatie. Graag vragen wij uw aandacht voor de werkwijze die wij hanteren:

U informeert de patiënt over de reden van verwijzing en u stuurt ons een verwijsbrief. Wanneer u gebruikmaakt van een digitaal röntgensysteem is het zeer wenselijk relevante foto’s naar ons te mailen: Sla de foto’s op als JPEG bestand en zorg dat in de naamgeving patientnaam, element en datum van opname vermeld worden. De foto’s kunnen via het digitale verwijsformulier verstuurd worden.

acrobat-reader-download Acrobat Reader gratis downloaden

Na ontvangst van uw verwijsbrief wordt deze door tandarts-endodontoloog Richard Hakse bekeken en wordt een inschatting gemaakt van het benodigde consult. Uw patiënt ontvangt hierna een bevestiging van ontvangst van de verwijzing waarin tevens wordt vermeld op welke termijn hij of zij een oproep voor het eerste consult kan verwachten. Wanneer vervolgens de consultafspraak is gemaakt krijgt de patiënt een afspraakbevestiging en uitgebreide informatie toegestuurd.

Back To Top